Reference

Tři a půl miliónu smart meterů v síti ČEZ

Tři a půl miliónu smart meterů v síti ČEZ

Jak se budou chovat systémy při odečtech 3.5 miliónu elektroměrů? Kolik dat se bude přenášet? Jak se budou chovat jednotlivé odečtové protokoly a strategie?

Predikce spotřeby akumulačních spotřebičů

Predikce spotřeby akumulačních spotřebičů

Jak bude možné analyticky využít data ze smart meterů? Je možné přesněji predikovat odběry na odběrných místech a lokalitách? Jak identifikovat a predikovat objem řiditelného výkonu na jednotlivých odběrných místech a lokalitách?

Porovnání protokolů pro komunikaci s datovými koncentrátory

Porovnání protokolů pro komunikaci s datovými koncentrátory

Jak ukazuje mnoho pilotních projektů z oblasti smart-metering a smart-grid je komunikace klíčovým prvkem celého systému. Jak se chovají jednotlivé protokoly na různých typech komunikačních linek? Jak je vytěžují? Pro jaké frekvence odečtů jsou jednotlivé protokoly vhodné?