O nás

Společnost Mycroft Mind vznikla v roce 2007. Zaměřuje se na problematiku modelování, simulaci a vývoj systémů pro zpracování dat z rozsáhlých senzorových sítí.

Vyvinula vlastní modelovací a simulační nástroj GridMind zaměřený na problematiku rozvoje energetických distribučních soustav. Realizuje řadu projektů pro energetické společnosti. Je partnerem globální IT společností, intenzivně spolupracuje s výzkumnými institucemi

O nás
Vedení

Vedení

Mgr. Filip Procházka, PhD.
Chief Executive Officer

cz.linkedin.com/in/filipprochazka/


Ing. Zdeněk Hejna
Director of Delivery

více

Tým

Tým

Kreativita, zodpovědnost, chuť se učit v oblastech analýzy a vizualizace dat, vývoje v jazyce Java a Prolog. Takové lidi máme a hledáme.

více