Modely a simulace

Plánovat rozvoj soustavy obsahující desetisíce, statisíce a v budoucnu miliony vzájemně interagujících zařízení není bez propracovaných modelů a simulací možné.

 Otázky, na které pomáháme odpovídat

Jakou komunikační infrastrukturu zvolit pro dálkové odečty odběrných míst? Jaké veličiny a v jakých frekvencích sbírat? Jaká technologie bude dostatečně spolehlivá pro povelování? Jak se bude celý systém chovat za mimořádných situací? 

Modely a simulace

Rozvoj distribučních soustav

Distribuční soustavy potřebují reagovat na nové požadavky a trendy. Implementace nových technologií do distribuční soustavy je však vážná věc. Hurá styl smart-meteringu a smart gridů je nebezpečný a drahý. Simulace pomohou ověřit, co jsou pro danou soustavu smysluplné kroky a co jsou technicky či ekonomicky nerealizovatelné alternativy.

více

Technologie simulací

Modely a simulace řešíme v nástroji GridMind, který jsme pro tyto účely vyvinuli. GridMind je postaven na algoritmech z oblasti umělé inteligence a dokáže pracovat s podrobnými a rozsáhlými modely distribučních soustav. Pro náročné simulace využíváme spolupráce se superpočítačovým centrem CERIT-SC Supercomputing Cloud na Masaryke Univeristě v Brně.

více

Typické projekty a jejich výstupy

Typický projekt trvá 3 až 6 měsíců. V rámci projektu je vytvořeno několik variantních modelů, které jsou testovány a porovnávány. Výsledkem jsou podrobná zhodnocení testovaných variant, konkrétní doporučení a identifikace klíčových parametrů. Vytvořené modely lze navíc dále rozšiřovat, zpodrobňovat a používat.

více